مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثفرود در کره ماه با مدل 3 بعدی در گوگل ارث
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

<<< صفحه نخست >>>

 

 

با استفاده از لینک زیر در محیط اینترنت اکسپلورر یا گوگل کروم یک سفینه را در کره ماه فرود آورید.

 

 

 

 

http://www.planetinaction.com/moonlander