مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثپرواز با هلی کوپتر در گوگل ارث
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

<<<صفحه نخست>>>

 

 

با استفاده از لینک زیر در محیط اینترنت اکسپلورر یا گوگل کروم با یک بالگرد را پرواز دهید.

 

http://www.planetinaction.com/helicopters