مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثنمودار مصرف جهانی نفت در گوگل ارث
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

<<< صفحه نخست >>>

 

نمودار جالب و عجیب مصرف جهانی نفت

ایران رتبه 17 جهان را از نظر مصرف دارد . با این مصرف بالای کشورها چگونه می شود نفت ایران را تحریم کرد !!! ؟

 

لینک دانلود فایل KMZ - حجم 1KB