مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثآمار لحظه ای زمین لرزه در گوگل ارث
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

<<< صفحه نخست >>>

 

آمار لحظه ای زلزله بر روی کره زمین در گوگل ارث

در این فایل تمامی زلزله ها طی یک هفته گذشته و همچنین همگرایی و واگرایی گسل های زمین در لحضه نمایش داده می شود .

جهت رویت تمامی زلزله ها طی سالیان گذشته و اطلاعات آنها از طریق خود برنامه گوگل ارث (نوار Sidebar بخش Layers گزینه Gallery  قسمت Earthquake) اقدام کنید.

این فایل آمار لحظه ای را ارائه می کند. هرچند دقیقه فایل را مجددا Open نمایید تا آمار دقیق تری ارائه گردد.

 

 

لینک دانلود فایل KMZ - حجم 1KB