مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثانیمیشن آتش بازی سال جدید در تایوان
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

<<< صفحه نخست >>>

 

فایل 3 بعدی انیمیشن آتش بازی سال جدید در برج  Taipei 101 در کشور تایوان

 

 

گزینه 3D Buildings را فعال نمایید.

 

 

لینک دانلود فایل KMZ - حجم 685KB