مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثتولد یک جزیره جدید در دریای سرخ - دی ماه 1389
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

صفحه اول 

 

با ایجاد یک کوه جدید آتشفشانی در دریای سرخ جزیره ای جدید متولد شده است.

این عکس ها توسط ماهواره ناسا  EO-1 یا (Earth Observing-1) تهیه شده است.

تولد جزیره جدید در دریای سرخ

 

 

لینک دانلود فایل KML - حجم فایل 78.1 KB