مرجع کامل گوگل ارت Google Earth گوگل ارث

مرجع غیر رسمی آموزش گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

آموزش گوگل ارثآموزش کامل و حرفه ای گوگل ارث google earth گوگل ارت
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

سلام

برای شما عزیران علاقه مند به این نرم افزار عالی اینترنتی آموزش های زیر را گام به گام تا حرفه ای شدن در گوگل ارث یا همون گوگل ارت قرار می دهم امیدوارم استفاده کنید:

yahoojoon@gmail.com

1- آشنایی با نرم افزار گوگل ارث

2- نمایش قسمت های برنامه Google Earth

3- آموزش Navigation در گوگل ارث (حل مشکل 80% کابران)

4- معرفی و کار با بخش‌های Sidebar گوگل ا رث

5- آموزش ایجاد آیتم ها در گوگل ارث

6-آموزش زبان HTML مورد نیاز در Google Earth

7- آموزش Snapshot View & Touring در گوگل ارت

8- آشنایی با سیستم های مختصات در گوگل ارت

9- آموزش فایلهای KML , KMZ

10-اندازه گیری فاصله دو نقطه ، مساحت و محیط محدوده ها در Google Earth

11-تنظیمات برنامه گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

12- ایجاد و بکارگیری مدل های 3 بعدی 3D در گوگل ارث Google Earth گوگل ارت

در دست ساخت...

 


 
آموزش گوگل ارثدانلود download گوگل ارث Google Earth گوگل ارت
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth

 <<<صفحه نخست >>>

 در جدول زیر فایل دانلود چند نسخه متفاوت به همراه کرک آن آمده روی نسخه مورد نظر کلیک کنید: 

 

 

دانلود برنامه


    دانلود فایل کرک
Google Earth 7.1.1.1580    کرک نسخه 6  و 7 قابل استفاده است
Google Earth Pro 7.0.2.8415    کرک نسخه 6 و 7 قابل استفاده است
 Google Earth Pro 7.0.1.8244 beta   دانلود فایل کرک نسخه 7 
Google Earth 6.2.2.6613   دانلود فایل کرک نسخه 6 
 Google Earth 5.0.11733   دانلود فایل کرک نسخه 5
 Google Earth 4.2.0205    
Google Earth Pro 4.1.7087 beta    

 

 

 

 

 

دانلود برنامه


    دانلود فایل کرک
Google Earth 7.1.2.2041    کرک نسخه 6  و 7 قابل استفاده است
Google Earth Pro 7.0.2.8415    کرک نسخه 6 و 7 قابل استفاده است
 Google Earth Pro 7.0.1.8244 beta   دانلود فایل کرک نسخه 7 
Google Earth 6.2.2.6613   دانلود فایل کرک نسخه 6 
 Google Earth 5.0.11733   دانلود فایل کرک نسخه 5
 Google Earth 4.2.0205    
Google Earth Pro 4.1.7087 beta    

 

 

اگر به نسخه های دیگری نیاز داردید از لینک زیر کمک بگیرید.

دانلود سایر نسخه ها 


 
آموزش گوگل ارثنمونه فایلهای KML و KMZ در گوگل ارث
آموزش گوگل ارت - آموزش گوگل ارث - آموزش Google Earth